Szczepienia ochronne przeciw grypie bez podatku PIT

Zdjęcie: [pixabay.com]

Pracownicy, którym pracodawca zrefundował szczepionkę przeciwko grypie zostali zwolnieni z podatku z tytułu tego nieodpłatnego świadczenia.

Zwolnione świadczenia te obejmują koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej.

Jeżeli świadczenie to wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie zaniechanie, poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.

Jeśli od wykonanego świadczenia został już pobrany podatek zostanie on zwrócony.

Przepisy weszły w życie 8 grudnia 2020 r. 

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest