Ulga na Internet

Dla kogo ulga

Ulga przysługuje podatnikom uzyskującym dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym, którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet. Dodatkowym warunkiem jest aby podatnik nie korzystał z ulgi w latach poprzednich.

W ramach tej ulgi można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu – łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych).

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Kiedy przysługuje ulga

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy w latach wcześniejszych nie korzystali z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2020 rok.

Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Żeby skorzystać z odliczenia wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet:

  • nie mógł zostać zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie – w przypadku gdy odliczenie dokonywane jest od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych.
  • nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie – w przypadku gdy odliczenie dokonywane jest od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Limity odliczeń

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Jak obliczyć ulgę

Odliczyć można wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Ulgę internetową można odliczyć, jeśli podatnik posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj usługi oraz
  • kwotę zapłaty

Za dokument można uznać zatem: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający w/w dane.

Jeżeli faktura lub rachunek nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone, to podatnik musi posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np.: potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Poniesione wydatki można odliczyć tylko w roku, w którym zapłacono za zakupioną usługę.

Jeżeli dostęp do sieci Internet jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci Internet.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x